اطلاعیه شماره ۲ مسابقات نادکاپ ۲۰ – اطلاعیه ثبت نام

ثبت نام بیستمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف ۲۰) از تاریخ ۱۵ دی ماه لغایت ۲۲ بهمن ماه می باشد. 

لازم به ذکر است در صورت تمدید ثبت نام بعد ار تاریخ فوق، ۲۰ درصد به هزینه های فوق افزوده خواهد شد. 

همچنین جدول هزینه های ثبت نام به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

هزینه هر تیم

900.000 ریال

هزینه مسابقه

600.000 ریال

رباتیک ، نانوشیمی ، زیست

هزینه مسابقه

180.000 ریال

هوافضا ، نجوم ، اندروید ، طراحی ۳ بعدی

هزینه هر نفر

250.000 ریال

قابل ذکر است نمایندگان ثبت نام بیستمین دوره مسابقات نادکاپ شریف در سراسر کشور که مدیریت اردوی جمعی دانش آموزان حوزه نمایندگی خود را دارند، مجاز به دریافت ۱۵% از کلیه هزینه های ثبت نام و اردو، مازاد بر هزینه های ذیل میباشند. 

ضمنا نمایندگان موظف به اظهار کلیه هزینه های اردو به شرکت کنندگان و اولیای ایشان میباشند.

 همچنین شرط برگزاری هر مسابقه به حدنصاب رسیدن تعداد ثبت نام آن رشته (حداقل ۱۵ تیم) می باشد.